8,8!

Manuele meettechnieken

Er zijn methoden om met moderne meettechnologie de contouren van het lichaam te lezen. Dit zijn hulpmiddelen die een vakvrouw/vakman kan benutten. Een eveneens adequate methode is het optisch/manueel lezen van het lichaam, uitgaande van de 7e ruggenwervel. Die techniek is nauwelijks gekend en dan vaak niet gebruikt omdat daarbij de rug van de klant moet worden aangeraakt, iets wat in Nederland vermeden wordt, behalve door (para-)medici natuurlijk.

Ik pas die methode liever wel toe, al vraag ik daarvoor uiteraard altijd toestemming van de klant. Bij de opleiding aan de Swiss Bedding Academy heb ik mijn bekwaamheid in de manuele meettechniek verder uitgebouwd en ben daardoor in staat om het lichaam te lezen en een passend advies te geven aan de hand van de bevindingen.
Wanneer het aanraken niet gewenst is of  niet mogelijk vanwege de lichaamsbouw, dan gebruik ik uiteraard de optische methode.

Trek voor het proefliggen tijdens het adviesgesprek liefst iets comfortabels aan.
Enerzijds kunt u dan zonder gene makkelijker bewegen anderzijds is het voor mij beter zichtbaar hoe het lichaam zich gedraagt op de matras en bodem. Drukke motieven, meerdere lagen over elkaar of heel ruim zittende kleding belemmeren dat.